Poskytujeme

Ortocentrum zajišťuje veškeré spektrum ambulantní ortopedické péče pro všechny věkové skupiny.

Služby v ortopedické ambulanci přímo navazují na operativu na ortopedickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice v Orlové, Vítkovické nemocnice a Bohumínské městské nemocnice.

Poskytujeme bezplatně nejkratší termíny operačních zákroků všech druhů, včetně artroskopií a endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů, v Moravskoslezském kraji.

Veškeré procesy s operativou spojené zajistíme dle přání a potřeb pacienta.

Léčba sportovních poranění

Léčbu sportovních poranění pohybového aparátu s použitím nejmodernějších metod současné medicíny.

Léčba ortopedických onemocnění

Moderní konzervativní i operační léčbu ortopedických onemocnění dle nejnovějších postupů, včetně provádění operací kloubních náhrad kyčlí a kolen v nejkratších termínech v Moravskoslezském kraji.

Aplikace krevní plazmy

Aplikace vysoce účinné obohacené krevní plazmy tzv. PRP (www.tropocells.cz)

Vyšetřování kyčlí novorozenců

Screeningové vyšetřování kyčelních kloubů novorozenců jak klinicky, tak ultrazvukem.

Protetické a ortotické pomůcky

Estetická medicína

Ve spolupráci s Medical Aesthetic studiem poskytujeme komplexní služby v estetické medicíně (www.medicalaesthetic.cz).

Komplexní péče

Administrativní činnost v rámci komplexní péče o pacienty.

Ceník

Ceník platný od 1. 9. 2018 (pdf, 40 kB).

Ordinační hodiny – Bohumín

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

liché týdny MUDr. Zagroba
sudé týdny MUDr. Weber
7:30 - 15:00

Nenašli jste vhodný termín?
Můžete nás navštívit také v ordinacích na Slezské Ostravě a v Ostravě Porubě

MUDr. Bc. Jan Zagroba

 • V r. 2002 absolvoval s vyznamenáním Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
 • Od února 2003 působí na ortopedickém oddělení Fakultní Nemocnice v Ostravě – Porubě.
 • 28. 6. 2005 absolvoval s pochvalou atestaci z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.
 • 11. 6. 2009 získal specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře.
 • 20. 9. 2010 získal Licenci České Lékařské Komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Ortopedie.
 • Od r. 2008 působí jako týmový lékař hokejového mužstva juniorů HC Vítkovice Steel, se kterými v sezónách 2008/2009 a 2012/2013 získal titul Mistra Extraligy Juniorů (fotografie).
  Od r. 2014 navíc i v týmu mladšího dorostu HC Vítkovice Steel.
 • Duben 2010 – červen 2016 ambulantní specialista v nestátním zdravotnickém zařízení AVICA, které poskytuje komplexní služby v oboru neurologie, revmatologie, ortopedie a rehabilitace.
 • Říjen 2010 – září 2012ambulantní specialista pro Dopravní zdravotnictví, a.s.
 • Od října 2012 – pracuje jako ambulantní specialista pro Centrum zdraví SAGENA, s.r.o. ve Frýdku – Místku.
 • V r. 2013 – MUDr. Janu Zagrobovi udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů.
 • 2010-2014 studium práva na Panevropské vysoké škole v Ostravě – zakončeno titulem “Bc.”
 • Od září 2015 se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty v Ostravě.
 • V r. 2017 získávají strategické prostory na Slezské Ostravě
 • V srpnu 2018 zakládá společnost ORTOCENTRUM MSK s.r.o.
 • V září 2018 slavnostně otevírají "ORTOCENTRUM SLEZSKÁ", moderní, nadstandardně vybavené ambulantní pracoviště vyhovující potřebám každého náročného klienta.
 • Ve stejném čase otevírají nedalekou ambulanci v Bohumíně s vizí dostupné ortopedické péče a možnosti předoperační přípravy, provedení operačních zákroků i následné rehabilitace pacientů z Bohumína a okolí v jejich domácím prostředí, tedy Bohumínské městské nemocnici, a.s.

Členství v profesních organizacích

 • Člen Sekce chirurgie nohy při ČSOT
 • Člen EFAS (Europian Foot and Ankle Society)

Kurzy a stáže

 • květen 2006 - Kurz ortopedie nohy EFAS, Barcelona, Španělsko.
 • červen 2007 - French Course of Orthopaedic Foot Surgery for Advanced
 • březen 2009 - 2. francouzský kurz ortopedické chirurgie nohy pro pokročilé
 • červen 2010 - aktivní prezentace posteru na 8th Central European Orthopaedic Congess v Pésci, Maďarsko
 • září 2010 - kurz Chirurgie ruky
 • listopad 2011 - kurz Regionální anestezie
 • květen 2013 - The Elective Foot and Ankle Surgery – kurz chirurgie nohy pro pokročilé, Basilej, Švýcarsko
 • červen 2014 - Foot Reconstruction: Midfoot, Calcaneus and Ankle, Tübingen, Německo
 • a další ...

MUDr. Miroslav Weber

 • V roce 2006 absolvoval LF Univerzity Palackého v Olomouc.
 • 12.6.2012 získal s pochvalou Evropskou atestaci v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.
 • Od r. 2012 člen Česke společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí.
 • Duben 2012 absolvent kurzu Ponsetiho metody v léčbě Pes equinovarus congenitus (PEC).
 • Duben 2012 absolvent kurzu sonografie v ortopedii.

Praxe:

 • Od sezóny 2009/2010 lékař Hokejového k HC RT Torax Poruba ve všech dorosteneckých, juniorske i mužské kategorii.
 • Od sezony 2009 lékař Rugby clubu Havířov.
 • Od listopadu 2012 ambulantní specialista pro Dopravní zdravotnictví, a.s.
 • Od března 2013 ambulantní specialista Centra zdraví Sagena s.r.o.
 • Od sezóny 2014/2015 lékař amerického fotbalového klubu Ostrava Steelers.
 • Od června 2015 Specialista pro screening dysplazie kyčelních kloubů ve Vítkovické nemocnici a.s.
 • Od června 2015 výuka Ortopedie mediků LF Ostravské univerzity.
 • V r. 2017 získávají strategické prostory na Slezské Ostravě
 • V září 2018 slavnostně otevírají "ORTOCENTRUM SLEZSKÁ", moderní, nadstandardně vybavené ambulantní pracoviště vyhovující potřebám každého náročného klienta.
 • Ve stejném čase otevírají nedalekou ambulanci v Bohumíně s vizí dostupné ortopedické péče a možnosti předoperační přípravy, provedení operačních zákroků i následné rehabilitace pacientů z Bohumína a okolí v jejich domácím prostředí, tedy Bohumínské městské nemocnici, a.s.

Ortopedická ambulance ORTOCENTRUM OSTRAVA

Bohumínská městská nemocnice, a. s.
Slezská 207
Starý Bohumín
735 81 Bohumín
Zastávka MHD: Bohumín, Starý Bohumín, nemocnice
Telefon: +420 735 743 823